قرمز سبز آبي خاکستري
نماز تقرب هر پرهيزگار است و حج جهاد هر ناتوان ، و براى هر چيز زكاتى است و زكاة تن روزه است ، و جهاد زن بودن شوى را به فرمان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت